2018. augusztus 31., péntek

Szeret, nem szeret - Új történelmi-romantikus regény

Megjelent, és az Underground Kiadó boltjában már kapható legújabb regényem a Greenshire-i szerelmek második része, a Szeret, nem szeret. A könyv a borítóra kattintva vásárolható meg.


Lady Charlotte Dewhurst, mióta az eszét tudja, szerelmes Harry Devereux-ba. Ám érzései évek hosszú során keresztül viszonzatlanok maradtak, a férfi hol nevetett rajta, hol egyszerűen semmibe vette. A lány egy idő után úgy dönt, kiveri a fejéből ezt a beteljesületlen szerelmet, és felesleges álmok helyett végre élni kezdi az életét. Családra vágyik, gyermekekre, boldogságra egy igazi, hús-vér férfi oldalán, ahelyett hogy egy ábrándot kergetne tovább. Egy titokzatos idegen személyében hamarosan feltűnik az ideális jelölt.

Lord Harry Devereux, Outridge hatodik grófjának fia és örököse rossz emlékekkel, boldogtalanul tért haza a kontinensről. A múlt kísértő szellemeiről még barátjának és a családjának sem beszél. Nappalai látszólag könnyed szórakozással telnek, ám éjjelente rémálmok kínozzák, melyeket senkivel nem tud megosztani. Egy őrült pillanat viszont mindent megváltoztat. A régi nyugtalanságot újfajta feszültség váltja fel egy olyan csók után, mely nem csak meglepi, de egyúttal összezavarja és elgondolkodtatja a lordot.

A múlt azonban nem csak a férfit nyomasztja, hanem a lányt is, s egy nap mindkettejüket utoléri, méghozzá oly módon, melyre egyikük sem számít.


A sorozat első része:

2018. augusztus 14., kedd

Megérkezett a Szeret, nem szeret próbapéldánya

Az Underground Kiadótól megkaptam a regény próbapéldányát. A tördelés után 483 oldal lett, úgyhogy nem apróztam el :)
Mint a képek is mutatják, csodaszép, és szerintem igazán jól mutat az első résszel együtt :)
Mivel még javában tart a nyári szünet, ami természetesen a Kiadóra is vonatkozik, ezért valószínűleg szeptemberben várható a megjelenés. Addig is ismét itt egy rövid részlet."– Talán egy kicsit igyekezni kellene – türelmetlenkedett a herceg. – Távol álljon tőlem, hogy illetlen megjegyzést tegyek a súlyára, de leszakad a derekam, ha tovább kell tartanom.
– Nem tehetek róla – mentegetőzött a lány. – Képtelen vagyok felkapaszkodni. Ezt a ruhát nem mászásra találták ki.
– Talán, ha a vállamra állna – suttogta elhalóan a herceg.
– Ti meg mi az ördögöt csináltok itt?
Az ismerős, mély hang hallatán Charlotte mozdulatlanná dermedt, Redway pedig elkínzottan felnyögött.
– Íme, a válasz az aggodalmaira, Charlotte – mondta. – Devereux él és sértetlen.
– Charlotte? – morogta Harry vészjóslóan. – Mióta szólítod te őt Charlotte-nak? És mi az úristent kerestek itt?
A lány döbbenten szisszent fel az istenkáromlás hallatán.
– Harry Devereux, vigyázz a szádra! – szólt rá a másikra a tőle telhető legnagyobb méltósággal és nyugalommal. Már amennyire ez lehetséges volt szorongatott helyzetében. – Mi éppen csak sétáltunk, és…
– Sétáltatok? – vágott közbe a férfi. A haragtól a szavak dühös morgásként hagyták el a száját. – És séta közben egyszer csak Redway nyakában találtad magad?"

2018. július 24., kedd


Megjelenés előtt a Szeret, nem szeret


Mikor hozzáfogtam a Greenshire-i szerelmek második részéhez, álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen sokáig fogom írni. Ám annyi minden közbejött, hogy csak most készültem el a történettel. De immár a célegyenesben vagyok, mind az elektronikus, mind a nyomtatott változat folyamatban van.
Csak úgy, mint a Légy az enyém, és két fantasy regényem, a Xander és a Konstantin, ez is az Underground kiadó segítségével lát majd napvilágot nyomtatott könyvként, e-book formában pedig, korábbi műveimhez hasonlüan, az Adamo Books gondozásában fog megjelenni. A gépezet beindult, úgyhogy már nincs sok hátra. Nagyon szépen köszönöm azoknak az olvasóknak, akiknek volt türelmük megvárni, hogy elkészüljek végre :) Már csak egy-két hetet kérek.Hálám jeléül egy részlet a regényből:
"Először, mintha távoli mennydörgés lett volna, alig hallható dübörgő morajlás, ami egyre közeledett. Míg a domb tetején, a magas fűben fel nem bukkant közvetlen az orra előtt egy óriási fekete ló.
A termetes hátas éppúgy meglepődött, mint Charlotte. Felágaskodott két hátsó lábára, és rémülten felnyerített. Közben első lábai, félelmetes patájukkal és a rajtuk lévő gyilkos patkókkal ijesztően közel kapálóztak a lány arcához.
Charlotte pánikba esett. Szemei előtt újra látta a borzalmas képeket: anyja halálát. A borzalom megelevenedett.
El akart ugrani a ló elől, de hosszú szoknyája akadályozta, ügyetlenül mozgott, a sarka megakadt egy kőben, ő pedig menthetetlenül elveszítette az egyensúlyát. Tudatosult benne, hogy el fog esni, egyenesen a megvadult állat lábai alá. A következő másodpercben már a földön feküdt, karját a fejére kulcsolta, hogy védje, amennyire tudja, a szemét szorosan lehunyta, és várta, hogy a halálos rúgás lesújtson rá. Biztosra vette, hogy hamarosan vége az életének. De a rettegett fájdalom és az azt követő sötétség elmaradt. A ló mégsem tiporta el.
Kiáltást hallott, de nem mert felnézni. Ott maradt, ahol volt, összekuporodva a fűben, csukott szemmel továbbra is a csontroppantó rúgást várva.
Összerezzent, mikor egy kéz érintette meg gyengéden a vállát, aztán a rémület ködén áttörve halk, megnyugtató hang jutott el a tudatáig.
– Most már minden rendben, kisasszony. Nem lesz semmi baj. Jöjjön! Segítek felállni.
Erős ujjak kulcsolódtak szorosan a karjára, és felemelték. A térde alig tartotta meg, egy pillanatra elveszítette az egyensúlyát, megbillent, de megtámaszkodott. Tenyere alatt finom szövetet tapintott, erős karok tartották – kétséget kizáróan egy férfié. Egy idegen férfié."

Természetesen most nem dőlök hátra elégedetten, hanem folytatom a már megkezdett történeteket. Készül a Kitaszítottak következő része, Roman könyve, valamint a Vihar a paradicsomban című romantikus írásom is folytatódik. És természetesen hamarosan hozzákezdek a Greenshire-i szerelmek következő részéhez. Addig is, ha még nem olvastátok volna, ajánlom figyelmetekbe a sorozatba illeszkedő Holtig tanult boldogság című novellámat.

Szeret, nem szeret (részlet)"– Ne legyen csacsi, Charlotte!
A lány olyan hirtelen torpant meg, hogy a herceg majdnem nekiment.
– Csacsi? – ismételte felháborodottan.
– Mi a baj? – kerekedett el a férfi szeme. – Valami rosszat mondtam? A csacsi az olyan kedveskedő. Nem olyan durva, mint a…
– Szamár? – fejezte be a mondatot Charlotte, mire Christian elvörösödött zavarában.
– Na, jó, talán nem a megfelelő jelző, de a lényegen nem változtat, melyiket használom. Harrynek nincs szüksége az ön védelmére."

Szeret, nem szeret (részlet)


– Egyszerűen csak hozzá kellett volna mennem Lord Moorhoz – mondta magának fennhangon, miközben a tükörben szemlélte még mindig piros arcát, zilált haját. Megviseltnek és idegesnek tűnt. Mint ahogy az is volt.
Nem, Lord Moor mégsem lett volna a legmegfelelőbb választás – döntötte el, mikor eszébe jutott, mint nézegetett aggódón a háta mögé a férfi a kerti parti alatt, és mint töltette tele újra és újra a poharát, hogy végül már alig tudott megállni a lábán. Képtelen lenne egy ilyen iszákos, semmirekellő alakkal egy fedél alatt élni. És a tiszteletreméltó Mr. Wellington sem lett volna jobb választás. Sokkolta, amit Ameliától megtudott, arról nem is beszélve, amit a saját szemével látott. Az alapján arra jutott, Mr. Wellington hatalmaskodó, durva és önző nőgyűlölő.
Nem. Mégis csak jó ötlet volt Ameliát beavatni a terveibe. Redway hercege határozott előlépést jelent az ő jelöltjeihez képest. Magától még csak eszébe sem jutott volna, hogy őkegyelmességét is számításba vegye, pedig a férfi nyilvánvalóan érdeklődött utána, és figyelmes volt vele, kedves, no meg humoros. Előzékeny. Nem olyan durva és erőszakos, mint Harry.
Elkínzottan felnyögött. Tudta, fel kell hagynia azzal, hogy minden férfit Harryhez hasonlít. Legutóbb Ralph Melville, most pedig a herceg… Egyikük sem olyan, mint Harry. Épp ezért lennének tökéletesek számára.

Szeret, nem szeret (részlet)"Tudtam, hogy nem jó ötlet lőni tanulni – gondolta Charlotte, és csak nehezen tudta megállni, ne fintorogjon. Még jó, hogy azt nem árulta el senkinek, hogy a lovaktól való félelmét is le akarta küzdeni, mert akkor végképp nem tudna tükörbe nézni anélkül, hogy csúfos kudarcot vallott elhatározásai miatt ne lássa önmagát egy szánalmas, ostoba nőszemélynek.
Pedig olyan jó tervnek tűnt, mikor kitalálta, hogyan vegye kézbe az élete irányítását. És olyan egyszerűnek.
Először is azt tartotta legfontosabbnak, hogy soha többé ne érezze magát olyan kiszolgáltatottnak, mint Amelia elrablásának délutánját. Ezért döntötte el, hogy megtanul lőni. Az édesapjának természetesen nem mondhatta el, mi jár a fejében, ezért a lovászt, Petert kérte meg arra, hogy megismertesse az alapokkal. Peter azonban nem bizonyult alkalmas tanárnak, vagy, ami még rosszabb, ő maga volt ügyetlenebb, mint hitte, mert sehogy sem sikerült ráéreznie a dologra. Odáig minden rendben ment, hogy megfelelően megtöltse, kibiztosítsa, majd lövésre emelje a fegyvert, de eddig még egyetlen egyszer sem sikerült eltalálnia a céltáblát. Soha. Még csak a közelébe sem jutott a golyó, helyette rendszerint valamelyik környező fába csapódott, vagy örökre eltűnt az erdő mélyén.
Peter egy ideig türelmesen magyarázott, elmondta, mit kell tennie, hogyan tartsa a fegyvert, hogyan vegye a levegőt, hogyan összpontosítson, ám Charlotte semmiféle fejlődést nem mutatott, így hát a férfi feladta, és azt tanácsolta a kisasszonynak, hogy gyakoroljon. Ő pedig ezt tette, szorgalmasan, minden délután. Pár napot kihagyott ugyan, mikor kificamodott a bokája, ám ez nem indokolta, milyen botrányosan rosszul ment neki a lövészet. Lassan be kellett látnia, hogy számára nem való egy ilyen harcias készség elsajátítása. Még mielőtt minden óvintézkedése és körültekintése ellenére tényleg megöl valakit. Kiverte a víz, ha arra gondolt, hogy kis híján komolyan kárt tett Harryben. Aztán elpirult, mikor eszébe jutott, hogyan ért véget az egész kaland."